Zomerzoektocht 2021

Zomerzoektocht 2021 -  Laat je vervoeren

 

Van 1 mei tot 4 oktober - 38 km.  Download hier.

bericht activiteiten 21

Het eerste Streverken van dit jaar vind je terug onder de rubriek "Over Ons Streven" - "'t Streverken".
Zoals je kan zien aan onze agenda, nemen we een afwachtende houding aan wat betreft het organiseren van activiteiten.
Enkel activiteiten die we in onze eigen bubbel kunnen uitvoeren, zoals zwerfvuil actie en zomerzoektocht, kunnen we nu al op de agenda zetten. Voor de rest blijft het afwachten en vrezen we dat er het eerste half jaar niet veel mogelijk zal zijn. 
We houden jullie op de hoogte.

Tielrode vroeger

Bubble Cleanup

130 mensen gingen op stap voor de ‘Bubble Cleanup’, een oproep van Ekobie, de Gemeente Temse, Ons Streven en Ondernemend Temse. “De ‘usual suspects’ werden in enorme hoeveelheden gevonden zoals blikjes, plastics, peuken. Het is noodzakelijk dat we dit giftig afval weghalen uit de natuur, waar ook wij een deel van zijn.

 

Lezing Marc De Wree - Tielrode vroeger

Door de stijgende coronacijfers en de verstrengde maatregelen, zouden we de voordracht over het verleden van Tielrode willen uitstellen tot volgend jaar.

Nieuwjaarsbrief 2021

logo ons strevenTielrode, 1 januari 2021

Beste mensen,

Wat zouden we graag willen kunnen zeggen dat 2020 een goed jaar was, maar het coronavirus heeft heel wat stokken in onze wielen gestoken. Schrappen, uitstellen en afgelasten tot er bijna niets meer over bleef, ook wij ontsnapten er niet aan.

Niet enkel achter de schermen maar mede “dankzij” de schermen hebben we onze werking kunnen verder zetten. De bestuursvergaderingen via internet waren niet hetzelfde, maar inhoudelijk ging er niet veel verloren.

Moeizamer en minder omvangrijk hebben we “geknutseld” aan de inhoud van het ledenblad. Het burgerinitiatief Roomacker heeft creatief oplossingen gevonden om hun bezorgdheden in de aandacht te brengen. Onze jaarlijkse zwerfvuilactie is nog net in maart succesvol doorgegaan. De jaarlijkse zomerzoektocht was succesvol en de prijsuitreiking daarvan - in een nieuw jasje - mag gezien worden. Voor de tweede maal namen we - in een aangepaste vorm - met onze bubbels deel aan de internationale opruimdag in september.

We hebben ook resultaat geboekt door standvastig juridische stappen te zetten tegen wat we als onrecht ervaren. Mede dank zij ons heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen de omgevingsvergunning voor grootschalig grondverzet in het Waesmeer vernietigd. We blijven alle omgevingsdossiers in Tielrode op de voet volgen.

We hopen dat ook jullie, onze leden, hebben mogen ervaren dat ondanks de dreiging van onze natuurlijke vijand “het virus” ons leven rijk kan zijn. Alles verloopt anders, daardoor leren we ook veel nieuwe dingen en herontdekken hoe mooi de natuur dicht bij ons wel is. Reden te meer om er zorg voor te dragen. We leren onze omgeving meer in detail, want dichter bij ons te zien.

Bij dit alles willen we ook een troostend woord plaatsen voor allen waarvoor deze tijd voornamelijk een beproeving is. Voor degenen die te veel eenzaamheid ervaren of waarvoor de beperkingen hun leven te zwaar om dragen maakt. Aan wie iemand verloren is in deze strijd tonen we ons diepste medeleven.

Als we ons allemaal engageren, kunnen we echt iets veranderen. Dat hebben niet alleen de coronacijfers, maar ook onze initiatieven bewezen. Door het goed opvolgen van de Coronamaatregelen kregen we de eerste en de tweede golf onder controle. Door het consequente en aanhoudende protest van het Burgerinitiatief ‘Roomacker’ en de jarenlange inzet van “Ons Streven” is ons dorp nog gevrijwaard van grootschalige verkavelingen.

Onze stemmen krijgen eindelijk gehoor.

In het eindrapport van de bouwmeesterscan pleiten deskundigen voor de vrijwaring van de cuesta, het behoud van de kleinschaligheid van de dorpen en de natuur. We hopen dat deze adviezen bestendigd worden in een Tielrode-vriendelijk beleid. Hiervoor zal meer nodig zijn dan alleen maar goede voornemens.

Een sterke milieuvereniging, met een breed maatschappelijk draagvlak, is de beste garantie voor ons dorp.

Om onze werking te kunnen verder zetten vragen we u om lid te worden of te blijven en ons zo te ondersteunen. We zijn u daar zeer dankbaar voor.

Hoeveel bedraagt het lidgeld voor het ganse gezin?

Gewoon lid: 8 euro (u ontvangt ons tweemaandelijks tijdschrift ’t Streverken met het jongste nieuws van onze vereniging, bovendien word je lid van ABLLO)

Gewoon lid + abonnement op Het Groene Waasland: 12 euro (voor mensen buiten Groot-Temse: 14,5 euro = 2,5 euro meer voor verzendingskosten, tenzij u verkiest ’t Streverken via e-mail te ontvangen = geen verzendingskosten)

Erelid: vanaf 15 euro.

Hoe word je lid in 2021?

1. Door storting van het gewenste bedrag op rekeningnummer
IBAN: BE29 7551 1100 7964 van ‘Ons Streven’ vzw     p.a. Michel Menten, Bettehemstraat 26, 9140 Tielrode

2. Ook bij deze bestuursleden kan je het lidgeld betalen:

Gert Hooftman, voorzitter, Bettehemstraat 40, 03 711 16 83
Kurt De Laet, secretaris, Hofstraat 52
Michel Menten, schatbewaarder, Bettehemstraat 26, 03 771 93 97
Julien Rotthier, bestuurslid, Maretak 213, Waasmunster, 0475 96 73 29
Rudi Nielandt, bestuurslid, Guido Gezellelaan 20
Herman De Cock, werkend lid, Burg. A. Heymanstraat 92

Met de ervaringen van vorig jaar krijgen onze nieuwjaarswensen nog meer kracht en betekenis. We wensen ieder van jullie een gezond, veilig, gelukkig, natuurlijk, vriendelijk 2021. We zullen na 2020 nooit meer vergeten hoe buitengewoon en deugddoend een normaal jaar kan zijn.

De natuur heeft ons geholpen om door de Corona crisis te geraken. Laat ons nu de natuur helpen.