Typisch Tielrode

Het belangrijkste evenement in Tielrode is ongetwijfeld de paardenstoet en –zegening. In het jaar 1724 werd de confrerie van Sint-Elooi opgericht. Sindsdien vertrekken op het feest van Sint-Petrus en Paulus ruim 200 paarden in alle kleuren en formaten aan de kapel van Sint-Elooi om na een processie doorheen het dorp gezegend te worden aan het heiligdom van Sint-Jozef. Vervolgens heeft in de nabijheid van het veer een openluchtmis plaats.

Na de fusies werd deze paardenprocessie en de kermiszondag verplaatst naar de eerste zondag van juli.

De jaarlijkse paardenstoet wordt opgeluisterd door de plaatselijke koninklijke katholieke harmonie Sinte-Cecilia (opgericht in 1812) en wordt voorafgegaan door jongeren die de symbolen van de patroonheilige der smeden, Sint-Elooi dragen. De plaatselijke landelijke rijvereniging mag de tientallen paarden aanvoeren

Op het vaantje dat tijdens de paardenstoet aangeboden wordt, staan van links naar rechts :

  • de historische kapel van Sint-Elooi, opgericht in 1721, na een epidemie van veepest.
  • paarden aan de pevers van de Durme
  • de zegening door Sint-Elooi
  • de Sint-Jozefkapel van Tielrode

Bedevaarders trekken tijdens de maand maart naar het Heiligdom van Sint-Jozef. Het is de herbouwing van de oude kerk op de plaats van de middenbeuk. Alle afbraakmateriaal van de oude kerk werd herbruikt. De eerste steen voor deze kapel werd gelegd op 13 september 1912. De ingangsdeur, overgebleven van de oude kerk, draagt een ingesneden middenlijst met het jaartal 1672. (Waarschijnlijk een nieuwe deur na een doortocht van de Geuzen) In de tuin (vroeger een deel van het kerkhof van Tielrode) zijn zeven kapelletjes opgericht die de zeven vreugden en de zeven smarten van Sint-Jozef uitbeelden. Het eerste kapelletje is een gift van Paus Pius X. Het laatste is geschonken door Mgr. Stillemans, Bisschop van Gent.

Tielrode telt nog een aantal mooie historische gebouwen. In “Bouwen door de eeuwen heen, Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur. Deel 7n 2(S-T), Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Rijksdienst voor Monumenten-en landschapszorg, pagina 760 e.v.  “ beschrijft men Tielrode als een straatdorp met vrij homogene bebouwing uit de 19e eeuw en zijn een aantal markante gebouwen uitvoerig beschreven. De historische en de architecturale waarde van tal van gebouwen wordt echter nog steeds miskend. Ter wille van een projectontwikkelaar werd deze oude herenboerderij van 1878 met beraapte lijstgevel gesloopt om plaats te maken voor een appartementsgebouw dat indruist tegen alle beginselen van een goede plaatselijke ruimtelijke ordening.  

In Tielrode is de kans groot dat je de schapen van de Durmse schapenstal ontmoet. Deze kudde staat in voor een natuurvriendelijk beheer van de dijken.

En dan zijn er uiteraard de Durme, Schelde en de natuur, die mensen naar dit mooie dorp lokken. De topattractie is echter de veerboot. Het veer in Tielrode brengt jaarlijks ruim 30000 mensen van en naar het natuurgebied “De Bunt” in Hamme. Sinds eeuwen bestaat er een veerdienst in Tielrode. De oudste schriftelijke vermeldingen gaan terug tot 1244. Waarschijnlijk bestaat de overzet nog veel langer. Bij baggerwerken werden onder de huidige aanlegsteiger nog twee oudere exemplaren weergevonden.

Een goede wandeling of fietstocht start het best thuis. Taverne ‘Veer vormt echter een goede tussenstop. Deze taverne is herbouwd op de plaats waar sinds mensenheugenis het hart van Tielrode klopt. Gelukkig werden bij de heropbouw moderne noden en historisch erfgoed op harmonieuze wijze met elkaar verzoend. Een ruim assortiment bieren, dranken, snacks, versnaperingen en activiteitenaanbod, maakt deze taverne de moeite waard. Voor de allerkleinsten is er een veilig speeltuintje. ‘t Veer is momenteel de thuisbasis voor onze vereniging. We zien naar je uit tijdens onze gratis info-avonden of na onze natuurwandelingen.