Het wapenschild

Rood van de overwinnende kracht, triomf en heerschappij, de sleutels van de sintepieter en de raap van het Waasland.

Waarschijnlijk had Tielrode al sinds eeuwen een eigen wapenschild.

Het is echter de  Nederlandse regering die op 13 oktober 1819 aan Tielrode het huidige gemeentewapen toekende (of het bestaande erkende) : een schild van keel (rood) met twee gekruiste sleutels van sabel (geel) , in het hoofd vergezeld van een raap in natuurlijke kleur.

Daar sabel niet op keel mag voorkomen, heeft koning Leopold I bij Koninklijk Besluit van 16 augustus 1844 de kleur van de twee sleutels veranderd in goud.

Betekenis van de kleuren : rood is het eerste onder de kleuren. Vergeleken bij het edelgesteente robijn. Het laat het vurig verlangen naar deugd kennen, de kleur van het morgenrood en betekent derhalve de overwinnende kracht, triomf en heerschappij; tevens de kleur van het recht. Moed. De sleutels verwijzen naar Sint-Petrus, de patroonheilige van de parochie.  Sint-Petrus (of Sint-Pieter) wordt in het volksgeloof beschouwd als de bewaker van de hemelpoort. De raap is algemeen voor de Waaslandse gemeentewapens en houdt verband met de landbouwgeschiedenis. De raap werd er eerst en meest geteeld als navrucht. Deze plant liet toe dat de landbouwers op hun land tweemaal konden oogsten. Na het graan, kon men immers rapen zaaien. Daardoor kenden de Wase landbouwers een relatieve welstand.

De vlag van Tielrode bestaat uit twee evenwijdige vertikale panden : groen (aan de mast) en wit. Dit zijn dezelfde kleuren als Hamme. Dit kan geen toeval zijn : Tielrode en Hamme behoorden beiden tot de abdij van Lobbes.