Kerkuilenproject

De  kerkuil is in Vlaanderen een vrij schaarse broedvogel. Er zijn tal van factoren die het hem moeilijk maken. Een toenemend aantal verkeersslachtoffers en een vermindering van het aantal nestplaatsen door het ontoegankelijk maken van oude gebouwen zijn rechtstreekse oorzaken van zijn afname in Vlaanderen. Om het gebrek aan nestgelegenheden te compenseren, is men sedert enkele jaren begonnen met het plaatsen van nestkasten. In samenwerking met Natuurreservaten Dendermonde werd  door “Ons Streven” een kerkuilenbak in de toren van de Sint-Petruskerk van Tielrode geplaatst. Zodra in het vogelopvangcentrum “De Klamper” in Zele een exemplaar beschikbaar komt zal men trachten om deze vogel in Tielrode te huisvesten. De kerk van Tielrode is alleszins een geschikte locatie met een grote kans op slagen. De kerkuil verkiest immers een halfopen tot open gevarieerd, kleinschalig landschap met vochtige weilanden , akkers en houtwallen.