Inventarisaties

Onze vereniging verleent zijn medewerking aan de inventarisatie van de planten en dieren op het provinciaal domein “Roomacker”. Afgelopen jaar werden daar op 25 april, 23 mei en 12 september 148 kruidachtige planten geïnventariseerd door de plantenwerkgroep van Wielewaal – land van Waas-zuid en de vzw “Ons Streven”. Voor de inventarisatie van de onderwaterwereld werd beroep gedaan op een groep eco-duikers.

Onze vereniging verleent ook elk jaar haar medewerking aan de tellingen van de wintergasten in het stroomgebied van de Schelde. Vanaf oktober tot en met maart organiseert het Instituut voor natuur- en bosonderzoek in het weekend dat het dichtst bij de 15e van de maand ligt, een watervogeltelling over het ganse grondgebied van Vlaanderen. Hierbij wordt onder andere beroep gedaan op onze vereniging. Wij tellen de vogels tussen de monding van de Durme en de Mira brug. Meer gegevens over deze wintertellingen vind je bij de site van het Instituut voor natuur- en bosonderzoek: www.inbo.be.