Info-avonden

Jaarlijks staan er (minstens) twee informatie-avonden op ons programma. Milieuwerkgroep “Ons Streven” biedt deze avonden gratis aan. De vereniging staat immers in voor de vergoeding van de sprekers.

Onderwerpen die in het verleden aan bod kwamen zijn :

  • “Biologische insectenbestrijding in de tuin” door E. Mannaerts, zaakvoersters Bio-Groei
  • “Gezond wonen” door Hugo Vanderstadt, ecologisch architect en auteur van het boek  “Duurzaam en gezond    bouwen en wonen”
  • “De ecologische siertuin” door Geertje Coremans auteur van diverse boeken over ecologisch tuinieren
  • “Kruiden en hun geneeskrachtig gebruik” door Moniek De Clerq
  • “Flora en fauna uit onze streek in de vier seizoenen” door marc Boone, voorzitter van “Wielewaal, Meetjesland”    en notoir natuurfotograaf
  • “De Schelde herleeft ?” door Rudy De Mol , technicus bij AMINAL
  • “Honing bij-zonder” door Willy Devriese van de Wase imkersbond
  • “Tips voor het aanplanten van bomen en struiken” door onze bestuursleden
  • “Een reis naar de sterren en planeten” door Werner Hamelinck van de volkssterrenwacht Urania.

Als aanvulling op deze informatieavonden organiseert Milieuwerkgroep ook jaarlijks een algemene ledenvergadering waarop een jaar- en kasverslag wordt gegeven en het nieuwe jaarprogramma wordt voorgesteld.