Geschiedenis

Hoe het allemaal begon...


Op vrijdag 16 januari 1981 werd in Tielrode in de herberg "Ons Streven" een milieuwerkgroep opgericht. Tijdstip en plaats van de stichtingsvergadering waren geen toeval. De herberg bevond zich vlak bij voetweg nr. 25 langsheen de oevers van de Durme.
Op 29 oktober 1980 werd bij het gemeentebestuur van Temse een aanvraag ingediend om deze voetweg af te schaffen. Het openbaar onderzoek dat volgde op die aanvraag was de directe aanleiding van de oprichting van een actiegroep. De vereniging kreeg dezelfde naam als het lokaal van de eerste samenkomst: "Ons Streven".Ruim 150 mensen waren tijdens die eerste vergadering aanwezig. Ook dat was geen toeval. Sinds de fusies in 1977, was de kloof tussen de gemeenteraad en bevolking van Tielrode enorm verbreed en uitgediept. Het dorp dat ooit bedacht werd met de titel "het prieeltje van het waasland" , had af te rekenen met de overlast die de aanleg van de Potpolder met zich meebracht. De dorpstraten waren gedurende ettelijke maanden herschapen in modderwegen door de onafgebroken stroom van vrachtwagens die het zand voor de ringdijk aanbracht. Tot overmaat van ramp was de Intercommunale van het Land van Waas vastberaden om de kleiputten in de Hofstraat als stortplaats te exploiteren. Deze kleiputten hadden in de loop der jaren zich ontwikkeld tot visrijke vijvers en de oevers herbergden een interessante fauna en flora. De bevolking van Tielrode reageerde furieus tegen deze stortplannen. " Ons Streven" nam het voortouw in een zeer hevige en goed georganiseerde actie die jaren later resulteerde in aankoop van de kleiputten door provincie Oost-Vlaanderen. Door de realisatie van het Provinciaal domein "Roomacker" werd de dreiging van een stort omgezet in een bescherming alsnatuurgebied. Door een continue reeks milieuproblemen, een intensieve en gevarieerde werking, een trouwe aanhang en een gestaag groeiende milieubewustzijn bij de bevolking, kan "Ons Streven" sinds haar ontstaan rekenen op een toenemend aantal steunende leden.