Bewonersplatform Tielrode

                                                                                                                     Tielrode, 8 februari 2015

logo ons streven
 

Start van het bewonersplatform alias dorpsraad voor Tielrode
Vergadering woensdag 18 februari 2015 om 20 uur

Geachte mevrouw
Geachte heer 

Na de informatievergadering van 22 september vorig jaar hebben wij uw naam mogen noteren als één van de mensen die interesse hadden voor het oprichten en voor het functioneren van een bewonersplatform voor Tielrode.

Daarom nodigen wij u uit om deel te nemen aan een voorbereidende vergadering met een aantal Tielrodenaren die bereid zijn hieraan mee te werken.

Deze vergadering heeft plaats in het gildehuis van Tielrode, Kaaistraat 10, op woensdag 18 februari om 20 uur.

Wij hopen u daar te mogen begroeten.

En, breng gerust nog een buur of een geïnteresseerde vriend(in) mee.

Samen kunnen wij Tielrode beter maken.

Yes, we can!

Namens de initiatief nemende vereniging ‘Ons Streven’ vzw

Herman De Cock
secretaris milieuwerkgroep ‘Ons Streven’ vzw
Burgem. Achiel Heymanstraat 92
9140 Tielrode
0477 68 45 25