Prijsuitreiking zomerzoektocht ‘Met Man en Macht’

 

De serie ‘Met man en macht’ liep van  28 januari tot 18 maart 2013 op VT4. De 8 afleveringen gaven  een  komisch beeld van de dorpspolitiek in de fictieve gemeente Ransegem. Het gemeentehuis van Temse vormde een  prominente achtergrond  voor deze schitterende productie van  Tom Van Dyck en Tom Lenaerts.   Er werden overigens meerdere locaties in Temse uitgekozen. De serie  werd gevolgd door ruim een kwart van  de  kijkers en  genoot een grote populariteit. Daarom  nam Temse meerdere initiatieven  om de Vlaamse TV-kijker naar de Scheldegemeente te lokken. Ruim 750 mensen  namen deel aan de geleide bezoeken in het gemeentehuis.

 

De draailocaties van de serie in Temse en de diverse locaties van gemeentediensten en  realisaties van de gemeente vormden de rode draad van de zomerzoektocht 2013. Honderden mensen  kwamen in  de Toeristische dienst,  de cultuurdienst, de bibliotheek , café ’t Veer of bij  de initiatiefnemers van Ons Streven brochures voor de fietszoektocht ‘Met man en macht’  persoonlijk afhalen.  De gemeente kon de vraag naar brochures voor deze zomerse zoektocht nauwelijks volgen. Met de regelmaat van de klok diende de gemeente een nieuwe lading  brochures naar de afhaalpunten te brengen omdat de vorige oplage uitgeput was.

 

De deelnemers aan de zoektocht kregen van 1 mei tot 30 september tijd    om op zoek te gaan naar da antwoorden  op de  46 vragen. De afstand en de  moeilijkheidsgraad van de zoektocht bleken  echter zwaar te zijn. Slechts een fractie van de deelnemers diende tijdig een antwoordformulier in.                                                                                                                                   

 

Alle deelnemers werden per brief of per  e-mail uitgenodigd om  op vrijdag 25 oktober aanwezig te zijn op de feestelijke prijsuitreiking in de feestzaal van het gemeentehuis. Er was een goede opkomst van mensen die hoopten om alle vragen juist te hebben en een mooie prijs mee te mogen nemen naar huis.

Cultuurfuncionaris Sophie Vermeire heette de aanwezigen welkom en  leidde schepen Franky De Graeve in. De Schepen legde de link tussen de  TV-serie en de initiatieven die de gemeente  genomen had. Hij gaf een historiek van de intense samenwerking van  het  gemeentebestuur, de cultuurdienst, de toeristische dienst en de milieuwerkgroep Ons Streven vzw  bij de organisatie van de jaarlijkse zomerzoektochten en somde de thema’s op die afgelopen jaren  in de zomerzoektochten aan bod kwamen. Vervolgens  beklemtoonde hij –vanuit zijn bevoegdheid als schepen van Toerisme- het belang en de eigenheid van  het fietstoerisme in Temse.  

Gert Hooftman, voorzitter van Milieuwerkgroep Ons Streven vzw en opsteller van de  Zomerzoektocht,  dankte de schepen, de cultuurfunctionaris,  de cultuurdienst en de mensen van Toerisme Temse voor  de intense samenwerking. Hij gaf een tip mee voor alle  mensen die er ooit aan denken om in Temse in de gemeentepolitiek te gaan : doe het  parkoers van de zomerzoektocht nog eens over en  ontdek  zelf hoe gevarieerd en complex de verantwoordelijkheden van  de gemeente zijn. Hij feliciteerde alle deelnemers die er in geslaagd waren om de volledige zoektocht af te werken en  een deelnameformulier in te dienen. Hij beschouwde dit als een waar huzarenstuk.

Met een schitterende  PowerPoint presentatie bestaande uit niet minder dan 130 dia’s nam hij de talrijke aanwezigen  mee, langsheen  het parkoers en gaf hij de antwoorden  op de  46 vragen. Prominente draailocaties van  de serie zoals het gemeentehuis, café Rita, het kerkhof van Ransegem en de woningen van  burgemeester Gaston en van  Ludo en Linda passeerden de revue.  Bij de zomerzoektocht werd niet enkel beroep gedaan  op de scherpzinnigheid van de deelnemers maar werd ook hun tekentalent op de proef gesteld. Zo dienden ze het volledige logo van de Bouwmaatschappij van Temse, het grondplan van de zithoek bij de sporthal Temsica      en het logo van de Academie te tekenen.  De vragen  waren niet van de poes en geen enkele deelnemer slaagde erin om  alle vragen juist te beantwoorden. Anderzijds was er echter geen enkele vraag die  door  de meeste mensen juist werd beantwoord, wat andermaal bewijst dat de deelnemers van  deze zoektocht bijzonder goed zijn.

Vooral de vragen waarvan het antwoord uit meerdere elementen bestond, bleken voor een  afscheiding tussen de deelnemers te zorgen. Zo hadden  meerdere deelnemers de golven aan de voeten van de  4 figuren  in het logo van de bouwmaatschappij vergeten of hadden ze niet gezien dat er  in de  Pieter Dierickxlaan een milieustraat is ingericht.

 Wat betreft de winnaars van deze zomerzoektocht kan men stellen dat de wijzen  voor één keer niet uit het oosten, maar uit het westen kwamen.  De families Moernaut – Cools en   de Blende- De Backer  uit Hamme  kaapten de hoofdprijzen weg.  Peersman André en de familie Elewaut-Peersman  uit Elversele legden beslag op de dichtste ereplaatsen. Gerarda en Rita De Rijck en Nicole Smet konden ook met een mooie prijs naar huis vertrekken. De jongste deelneemsters aan de  zoektocht waren de 14-jarigen Sofie De Backer (Temse) en Inge De Bruycker (Beveren). De oudste deelnemer François De Jonghe uit Temse  kreeg voor zijn 80-ste verjaardag alvast Toscaanse wijn en Belgische chocolade mee.

Naar goede gewoonte werden onder de aanwezigen van de prijsuitreiking nog enkele mooie prijzen verloot.

De organisatoren  waren tevreden met de zeer grote belangstelling voor de zomerzoektocht. Het was opmerkelijk hoeveel  gemeentepersoneelsleden interesse hadden voor de zoektocht langsheen de plaatsen waar hun collega’s werken. Ook opvallend was de eerste deelname van  heel wat mensen.