Lezing Marc De Wree

'Tielrode - een woonplek met geschiedenis'

Lezing in Woord en Beeld door Marc De Wree

MARC DE WREE

 

Tielrode is één van de oudste dorpen in Waas. In de 9de eeuw bezat de St-Pietersabdij uit het Henegouwse Lobbes hier, naast de parochiekerk, ook een aanzienlijk domein. Dankzij doorgedreven analyse van archiefstukken kon Marc De Wree een reconstructie maken van de oorsprong en evolutie van dit vroegmiddeleeuws abdijdomein. Hij vatte dit al eerder samen in een prachtig boek. In de presentatie vult hij zijn bevindingen verder aan met de conclusies van zijn studie van het grafelijk domein in het westen van Tielrode en aspecten van de geschiedenis van de woon- en handelskernen langs de Durme.


De lezing zal vnl. de periode voor 1800 behandelen met aandacht voor:

- ontginningsactiviteiten en hun impact op de landschapsvorming,

- de vorming van belangrijke akkercomplexen en hun toponymie
  (o.m. Abtscauter,Tielrodebroek, Dwaesvelt, Korte Gewinden, Roomackers, Hogenakker
  en Schuylaerde),

- het grondbezit van geestelijke en feodale instellingen in de middeleeuwen.

 

 

Donderdag 11 november 2021, deuren 19u30, duur ca. 2 uur.
Gildehuis Tielrode, Kaaistraat 10
Gratis deelname