Antwoorden zomerzoektocht "Home made !"

Oplossingen zomerzoektocht "Home made !"

 

Opdracht 1: Vind je ook het adres van dit Aerts Paradijs?
Gentstraat 156, 9140  Tielrode

Opdracht 2: Welke borden bevinden zich niet langs het traject van deze zoektocht?
C - F - H

Opdracht 3: Van welke bakkers zijn dit de logo’s?
A.      Geert Anné-Boeykens            B. Didier Bolsens                    C. La Tartine

Vraag 4: Hoe heet de winkel met een schatkamer aan streekproducten met dit logo?
Zoet Gedacht

Vraag 5: Het logo van de Molens van Temse wordt gevormd door twee aren. Hoeveel aren tref je langs het gebouw aan?
24 aren (26 werd ook goedgekeurd omdat er achteraf nog een prijslijst met 2 aren werd toegevoegd)

Vraag 6: Wat herinnert aan het gebouw Palinghuis nog aan het visserijverleden van Temse?
Een visserssloep op de gevel

Vraag 7: Wat staat er op het bord met de openingsuren aan het hek rechts naast ‘De Zoetie’?
Drie frambozen

Vraag 8: Welke legendarische figuur van Temse staat op de brievenbus van keramiekatelier ’t beKLEIft?
Draak Fretalop

Vraag 9: Noem alle elementen op het welkomstbord van de gastenkamers die verwijzen naar de lekkere streekhoning die hier gemaakt wordt.
Tekening van een honingbij, de honingraat op de plattegrond van het fort, het woord ‘Bij’ in de naam Bij ’t Fort.

Vraag 10: Welke raad investeerde mee in de bouw van het Natuurhuis?
MiNa-raad Temse

Vraag 11: Welke plaatselijke lekkernij tooit de nok van deze automaat?
Aardbei (deze vraag werd geneutraliseerd omdat de aardbei tijdens de zoektocht weggenomen werd)

Vraag 12: Welk voorwerp hangt linksboven dit bord?
Een beveiligingscamera

Vraag 13: Waarvoor maakt dit meisje in de etalage van de Wereldwinkel reclame?
Mijn eigen kleine moestuin

Vraag 14: Wat is er TOV bij café ’t Veer?
Toerisme Oost-Vlaanderen

Vraag 15: Aan de gevel van Voeding Katrien hangen twee kransen. Uit welke materialen zijn deze gemaakt?
H
out (snippers en takjes) en metaal (spijkers)

Vraag 16: Wat wordt er bij de Wollebol ambachtelijk bereid?
Zuivere zuivel van schapenmelk

Vraag 17: Welke kleuren hebben de runderen die zorgen voor het Piëmontees hoevevlees dat buurman Raf De Laet verkoopt?
W
it, grijs, lichtbruin, beige, ros

Vraag 18: Wanneer kun je bij Nathalie lekkere dingen kopen?
zaterdag

Vraag 19: Wat is een VIP volgens de definitie van de methodeschool?
Een veelzijdige initiatiefnemende planeetverbeteraar

Vraag 20: Kijk goed naar de gebouwen rond de dorpspleinen van Tielrode. Welke dieren kijken er dag en nacht naar de pleinen in het dorpscentrum?
Paard, stier, haan, vis en leeuw (op vlag en onder de balustrade van het gemeentehuis

Vraag 21: Welk woord is er op de roze zijgevel van de brouwerij met een rode balk doorstreept?
Traditional

Vraag 22: Welk bestanddeel maakt het drakenbrood zo speciaal?
Fretalop-bier

Vraag 23: Tot welke kerk hoort het Monasterium?
Oud Katholieke Kerk

Vraag 24: Hoeveel loskaden heeft Ernell nodig om het uitgebreide assortiment van zowel traditionele als trendy charcuterieproducten op de markt te brengen?
zeven

Vraag 25: Welke vlag staat er op de grote blauwe voedersilo afgebeeld?
Vlag van de Verenigde staten van Amerika

Vraag 26: Welke kleur heeft de koe op de gazon voor de hoevewinkel van Heirbaut?
Wit en bruin (of rood)

Vraag 27: Hoeveel bollen zitten er in het logo van Ambachtelijk ijs Van De Walle?
drie

Vraag 28: Wie stelde grond beschikbaar voor het werk van de akker?
F.J. Boel

Vraag 29: Welke mensen komen er volgens de publiciteit van de Graal naar deze winkel?
Mensen die beter (w)eten

Vraag 30:  Welk dier hangt onder de luifel van deze winkel in de Paterstraat?
hert

Leden 2018

Na 6 jaar wordt het lidgeld van milieuwerkgroep Ons Streven vzw aangepast.

Zes jaar hebben we 't volgehouden om ons lidgeld op 6 euro (of 10,- met tijdschrift 't Groene Waasland) te houden.  Zoals iedereen weet, wordt het leven niet goedkoper.  Willen we onze standaard hoog houden, dan zien we ons genoodzaakt om 2 euro meer te vragen.

Het lidgeld wordt dus 8 euro (gewoon lid) en 12 euro (met tijdschrift 't Groene Waasland).

En nu het goeie nieuws :

Door de grondige verandering van het subsidiebeleid van de Vlaamse Overheid, is het belang van een verdere en nog betere samenwerking met overkoepelende organisaties zoals ABLLO (Actiecomité tot Beveiliging van het Leefmilieu op de Linkerover en in het Waasland) en BBL (Bond Beter Leefmilieu) groter geworden.

Daarom zal iedereen die lid is of wordt van milieuwerkgroep Ons Streven vzw automatisch, zonder enige meerkost, ook lid worden van ABLLO.  Zo wordt de subsidiëring gegarandeerd.

Oproep

Beste Sympathisant,

Samen kunnen wij wegen op de besluitvorming in Temse.
Samen kunnen wij een vuist maken tegen de wildgroei aan appartementen in ons dorp.
Samen kunnen wij onze omgeving proper maken en houden.
Samen organiseren wij workshops, wandelingen, informatievergaderingen, en spelen we snel in op de actualiteit ... Onze paddenoverzetactie, verdere aanplanting geboortebos, Kabouter- en Erfgoedwandeling zijn bekend en zeer gewaardeerd. De tweedaagse Natuurschooldagen, met de leerlingen van de lagere school en de hoogste kleuterklas zijn stilaan een begrip geworden. Zij worden gewaardeerd zowel door het onderwijzend personeel als door de schoolkinderen. En dit niet alleen voor de overheerlijke warme pannenkoek op het einde van de dag!

Maar onze milieuwerkgoep kan deze zorg slechts behartigen als het daadwerkelijk gesteund wordt door zeer vele Tielrodenaren en sympathisanten uit naburige gemeenten en dorpen.

Daarom onze oproep tot het samenbundelen van onze krachten door lid te blijven of te worden van de milieuwerkgroep ‘Ons Streven’ voor 8 euro per jaar.

       Want … jullie blijvende steun is onze kracht!

Dank bij voorbaat !